Sredstva za sanaciju šteta od poplava i klizišta

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-doobjskog kantona  apliciralo je na Javni poziv Federalnog  ministarstva prostornog uređenja za sredstva za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta sa projektom  „Saniranje klizišta i zaštitni zid  u Željeznom Polju općina Žepče, zaštitni zid u mjesnoj zajednici Vranduk Grad Zenica“ za sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju realizacije navedenog  projekta.U skadu sa Sporazumom o sufinansiranju Projekta potpisanom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ministarstvo se obavezalo da za radove na Projektu sprovede proceduru odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te da u postupku javne nabavke  učestvuje i predstavnik Federalnog  ministarstva prostornog uređenja.Ministarstvo je sprovelo proceduru javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i u toku je završetak odabira najpovoljnijeg ponuđača.    (Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i izbjeglice)

 

Share