Sredstva za podršku poljoprivrednicima

Na 83. sjednici  održanoj dana 21.12.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 312.333,00 KM na ime podrške za uzgoj brojlera. Podršku iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ostvarili su 45 poljoprivrednih subjekata organizovani u kooperantske odnose sa prerađivačima brojlerskog mesa, čime je dat doprinos u trendu povećanja ove poljoprivredne proizvodnje po kojoj Zeničko-dobojskog kanton postaje prepoznatljiv. Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 71.780,00 KM kao podršku sufinansiranja provedbe dijagnostičkih ispitivanja muznih krava. U periodu od marta do augusta 2016. godine, veterinarske stanice izvršile su i provele obavezno dijagnostičko ispitivanje krava u laktaciji čije mlijeko ide u javnu potrošnju u svrhu higijenske i bakteriološke ispravnosti mlijeka.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

Share