Sredstva za besplatne udžbenike

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke juče su u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, potpisani ugovori o sufinansiranju nabavke besplatnih udžbenika za učenike u stanju socijalne potrebe koji pohađaju devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine, u školskoj 2015/2016. godini.Ugovore su potpisali federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović i nadležni kantonalni ministri, odnosno predstavnici kantonalnih ministarstava obrazovanja. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je u Budžetu za 2015. godinu osiguralo 650.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ovog projekta, u kojem učestvuje svih deset kantona,pri čemu je za Zeničko-dobojski kantona opredjeljeno 113.750 maraka.  (Š.B.)

Share