Podrška za projekte poljoprivrede

Na 76. sjednici  održanoj dana 03.11.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu  odobrila je udruženjima pčelara sa područja Zeničko-dobojskog kantona isplatu sredstava u iznosu od 34.000,00 KM na ime podrške za projekte u pčelarstvu za 2016. godinu. Na istoj sjednici, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu odobrila je isplatu sredstava obrtima Zeničko-dobojskog kantona ukupan iznos od 24.000,00 KM kao podrška za registrovanu ovčarsku i kozju proizvodnju za 2016. godinu, a i odobrena su sredstava obrtima Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 8.000,00 KM na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2016. godinu.

 

Ministarstvo za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo

Share