Spriječiti rad na opasnim lokalitetima

Vršilac dužnosti gradonačelnika Grada Zenica Selver Keleštura juče je, po zamolbi, održao operativni sastanak sa Federalnim inspektorom  za rudarstvo i Kantonalnim tužiocem.  Cilj sastanka bio je  dalje utvrđivanja  činjenica  stradanja trojice naših sugrađana  na prostoru  zatvorenog pogona  RMU u MZ Gradišće i poduzimanju  mjera na  spriječavanju  rada na tom lokalitetu.  Gradonačelnik je obezbijedio da stručni  zaposlenici Grada, odnosno Uprave za imovinskopravne poslove  izvrše potrebna geodetska  snimanja terena na kome se desila nesreća, a prema instrukcijama Federalnog inspektora i Kantonalnog tužioca.
Ovom prilikom  Gradonačelnik je  iskazao   potrebu da nadležni organi  i Rudnik mrkog uglja  Zenica poduzmu  potrebne mjere na spriječavanju sličnih rizika.   (zenica.ba)

Share