Sporazum o zapošljavanju boračke populacije

U Federalnom zavodu za zapošljavanje u Sarajevu potpisan je Sporazum o međusobnoj saradnji između: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Zeničko–dobojskog kantona i Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona o sufinansiranju zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca.

U ime Federalnog zavoda za zapošljavanje Sporazum je potpisala  direktorica Helena Lončar, u ime Vlade Zeničko – dobojskog kantona, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković a u ime Službe za zapošljavanje, direktor Ante Pešić.

Projekat podrazumijeva sufinasiranje zapošljavanja djece šehida visoke i više stručne spreme na period od 12 mjeseci te srednje stručne spreme na period od 6 mjeseci.

S obzirom da se radi o pilot projektu,  kojim se prvi put udružuju sredstva na implementaciji konkretnog projekta zapošljavanja samo jedne kategorije boračke populacije, od njegove uspiješne realizacije zavisit će i saradnja u narednom periodu koja će uključiti i ostale kategorije boračke populacije (RVI, demobilizirane branioce…)

Za realiaciju ovog projekta sredstva će biti obezbijeđena iz Budžeta  Federalnog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 175.000 KM, te iz Budžeske Ministarstva za boračka pitanja u iznosu od 100.000 KM.

Implementacija projekta će ići preko Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona.

Ovo je treći projekat u u Zeničko – dobojskom kantonu u ovoj godini koji se odnosi na zapošljavanje pripadnika boračke populacije, s obzirom da je po projektima zapošljavanja i samozapošljavanja procedura u toku.

Ministarstvo za boračka pitanja

Share