ŠPD ZDK u blokadi

Nadam se da će Vlada Federacije BiH uskoro donijeti zakon o otpisu besmislenih kamata na javne prihode, kako bi se utvrdile obaveze koje su realno naplative,komentarisao je premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević činjenicu da su računi Šumsko-privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona, u petak blokirani, čime je ovom javnom preduzeću, onemogućeno poslovanje.
Zbog neizmirenih poreza i doprinosa u periodu od septembra 2008. do aprila 2011. godine, ŠPD-u su blokirani računi, čime je onemogućen nastavak proizvodnje, isplata plata za oko hiljadu i po uposlenih i namirenje više od dvije hiljade kooperanata. Danas se u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona s predstavnicima ovog preduzeća i Poreske uprave razgovaralo o mogućnostima reprograma duga teškog blizu osam miliona maraka.   (S.S.)

Share