Socijalni budžet ZDK oko 26 miliona KM

Ministarstvo za rad,socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko dobojskog kantona u tekućoj godini na raspolaganju će imati 25 miliona i 949 hiljada konvertibilnih maraka.

Ministar,Nurđehan Šahinović, podsjeća da se „Tekući transferi pojedincima“ u iznosu od 25.768.774 KM ,na ime finansiranja prava za oko 28.000 korisnika,odnosi na isplate stalne novčane pomoći,smještaj u drugu porodicu,smještaj u ustanove socijalne zaštite,transfer za osobe sa invaliditetom,prava civilnih žrtava rata,dodatak za djecu,te naknade za porodilje.Za zaposlene i nezaposlene porodilje u tekućoj godini planirano je izdvajanje ukupno oko 8,5 miliona maraka,a za dječiji dodatak 4 miliona maraka.

Planirano je i finansiranje prava na alternativni smještaj i druge izdatke za raseljena lica za oko 300 osoba u ukupnom iznosu od oko 480 hiljada marak,te poticaj zapošljavanju za oko 200 osoba sa iznosom od 825 hiljada maraka.Takođe su namijenjena sredstva za finansiranje ostalih potreba socijalno-zaštitnog karaktera za osobe u stanju socijalne potrebe.Tekući transferi neprofitnim organizacijama su u iznosu od 180.300 KM,na ime finansiranja kantonalnih udruženja,Crvenog križa ZDK i za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u ZDK.       (Š.B.)

 

Share