Snaga Centra o priznanju za Aldinu Aganović

Priznanje Grada za Aganović je priznanje za opredjeljenje Snage Centra da okupi mlade i sposobne Zeničane

Ocjenjivački sud za javna priznanja Zenice je donio Odluku, a vijećnici Gradskog vijeća jednoglasno izglasali da se jedno od ovogodišnjih javnih priznanja Zenice, povodom 20. marta, Dana Grada Zenica dodjeli i Aldini Aganović, profesorici muzike iz Zenice.

U obrazloženju koje je Ocjenjivački sud ponudio, a vijećnici prihvatili, navodi se da je Aganović nagradu dobila za rezultate postignute u oblasti odgojno-pedagoško kulturnog rada i snažnog utjecaja na sazrijevanje mladih kroz muziku i promociju kulture kroz sve starosne generacije.Profesor predmeta “solfeggio”, dirigentica, Aganović je predsjednica Savjeta za kulturu Snage Centra Zenica. Kroz izuzetan angažman i rad u ovoj stranci, Aganović je dala ogroman doprinos u pripremanju, organizovanju i realizaciji niza kulturnih, humanitarnih i društvenih dešavanja u našem gradu u posljednjih nekoliko mjeseci.Aldina Aganović je završila Muzičku akademiju u Sarajevu, a već 23 godine radi u muzičkoj školi u Zenici. Aktivan je član Društva muzičkih pedagoga, Savjeta Akademije u Sarajevu, te Savjeta za kulturu Grada Zenica. Posljednje tri godine izabrana je kao najbolji profesor kolektiva Osnovne muzičke škole.Učestvovala je u svim humanitarnim projektima i akcijama i dala svoj doprinos kroz koncertnu djelatnost. najviše voli raditi sa najmlađom i najstarijom populacijom, kroz projekte “Kad muzika svira” i programe KUD “Željezara”.Snaga Centra je ponosna na izbor svoje aktivistkinje i člana, te poručuje da će izbor i opredjeljenje ove stranke i u budućnosti biti da okupi mlade, iskusne, vrijedne i sposobne sugrađane koji mogu svoj grad učiniti boljim.

Snaga Centra

 

Share