Smanjuje se broj Službi u Gradskoj upravi

Odlukom gradonačelnika Zenice,Fuada Kasumovića,smanjen je broj gradskih službi,kao i pomoćnika gradonačelnika.Novom organizacijom funkcionisaće 6 službi i to, Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina,Služba za privredu i finansije,Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu,stambene poslove i društvene djelatnosti,Služba civilne zaštite,Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Služba za opću upravu.Ono što slijedi u narednih 30 dana jeste donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi i sistematizacije radnih mjesta državnih službenika i namještenika u službama i sektorima Grada.   (R.Š.)

Share