Smanjenje kvota za upis na Ekonomiju i Pravo

U aktuelnoj akademskoj godini smanjen je broj kvota za upis brucoša na zeničke fakulete društvenog i humanističkog smjera. Prema smjernicama politike Zeničko-dobojskog kantona i Zaključkom Vlade, broj mjesta na redovnom studiju Ekonomskog i Pravnog fakulteta, koja se finansiraju iz kantonalnog budžeta, smanjen je za 15, odnosno 30. Po riječima rektora zeničkog Univerziteta, Dževada Zečića, trend smanjenja kvota za upis na ovim fakultetima, aktuelan je u proteklih nekoliko akademskih godina, a cilj mu je prilagođavanje upisne politike uslovima tržišta.Na biroima rada, među prijavljenima sa visokom stručnom spremom, već godinama je najviše diplomiranih ekonomista i pravnika, što znači da je na djelu hiperprodukcija kadra, koji se realno ne može zaposliti u privredi Bosne i Hercegovine.  (S.S.)

Share