Smanjena isporuka toplotne energije

Iz kompanije ArcelorMittal Zenica je potvrđeno da se od jutros gradu isporučuju manje količine toplotne energije zbog uočenog curenja na kotlu broj dva. Nivo energije je sa 60 smanjen na nešto više od 40 megawata,precizirali su u kompaniji Mittal. Nastavljeno je praćenje svih ključnih parametara kotlovskih postrojenja kao i sanacioni radovi pri čemu je kotao i dalje u radnom režimu.    (Š.B.)

Share