Slijedi glavni projekat izgradnje puta Čajdraš-Ovnak

Predstavnici mjesnih zajednica Kočevskog sliva održali su danas u Lokvinama sastanak sa direktorom Kantonalne direkcije za ceste Zeničko dobojskog kantona, Refikom Zeković,na kojem su iznova ukazali na loše stanje saobraćajnice Čajdraš-Ovnak,regionalnog pravca u nadležnosti Kantona.

Ssatanku je prisustvovao i predstavnik Rudnika Zenica.

Na ovom pravcu,dužine oko 9 kilometara,ugroženi su svi i vozači i pješaci,ne postoji trotoar,a brojna su oštećenja na putu. Godinama se sve svodi na intervencijama na popunjavanju udarnih rupa na kolovozu,ali nije bilo temeljitog pristupa i ozbiljnijeg zahvata na putu koji je izgrađen prije više decenija.

-Dogovoreno je da se odmah otpočne sa aktivnostima na izradi glavnog projekta i kada bude gotov pristupiće se etapnoj rekonstrukciji ceste za koju više nije isplativo krpljenje udarnih rupa,potvrdio je direktor Direkcije za ceste, Refik Zeković.

Dodaje, da bi ovaj putni pravac trebao biti prioritet te da bi se,zbog nedostatka ukupno potrebnih sredstava,radovi mogli odvijati po fazama, najmanje 500 metara godišnje.

Share