Skupština ZDK o radu pravosudnih institucija

Skupština Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici razmatrala Informaciju o stanju u oblasti pravosuđa na području ZDK za 2015. godinu,te izvještaje o radu pravosudnih institucija za prošlu godinu i to Kantonalnog tužilaštva,Suda,Pravobranilaštva,te Zavoda za pravu pomoć. Pomenuta Informacija kao i izvještaji o radu pravosudnih institucija su prihvaćeni skoro bez rasprave,a u slučaju Kantonalnog suda Izvještaj je primljen k znanju.Ministar,za pravosuđe i upravu ,Mirnes Bašić istakao je zadovoljstvo i ponos radom pravosudnih institucija,koje,kako je ukazao,dobijaju pohvale i od mjerodavnih viših pravosudnih tijela,uključujući Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH.Dodao je, da je princip u radu Vlade ZDK  nezavisno pravosuđe,a što se tiče finansijskih obaveza,po osnovu dugovanja za komunalne i materijalne troškove,one su sa nekadašnjih više od 9 miliona maraka prepolovljene. Sa sjednice Skupštine,na prijedlog Vlade,povučen je Prednacrt federalnog Zakona o štrajku,za koji je trebalo utvrditi mišljenje i dostaviti ga višem nivou. Skupština je usvojila i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za prvo ovogodišnje polugodište,dok je veću raspravu izazvala Informacija o nevladinom sektoru za 2015. godinu.Odgovarajući na brojne diskusije i upite,ministar pravosuđa i uprave, Mirnes Bašić je najavio izradu jedinstvenog registra udruženja na nivou BiH,u nadležnosti državnog ministarstva pravde.   (Š.B.)

 

sk-b

Share