Skupština ZDK-Izmjene socijalnog zakona

Skupština Zeničko dobojskog kantona prihvatila je na današnjoj sjednici izmjene kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti po skraćenom postupku.
Suština izmjena odnosi se na osobe starije od 65 godina,koji su do sada primali naknade iz kantonalnog budžeta,a ubuduće će svoje prinadležnosti ostvarivati na federalnom nivou i trebale bi biti duplo veće.
Prema riječima resornog ministra,Nurdžehana Šahinovića,osim ušteda u budžetu ZDK, (oko 2 miliona na godišnjem nivou) na ovaj način se postupa i po odluci Ustavnog suda,koji je prava pomenute kategorije,a kojih je u ZDK oko 1.500, vratio na federalni nivo.
Dodao je, da su svi Kantoni ranije postupili po odluci Ustavnog suda.
Usvojen je i Program rada Skupštine za tekuću godinu,koja će do kraja godine raditi ubrzano obzirom na veliki broj zaostalih akata.
Vlada je,prema riječima premijera Miralema Galijaševića, odlučna da provodi Program mjera štednje,koji uključuje smanjenje plata direktorima javnih preduzeća i ustanova sa dosadašnjih 6 na 3 prosječne kantonalne plate.Sada je sva odgovornost na Upravnim odborima.
Upravni odbori svoje izvještaje trebaju poslati do kraja ove sedmice.
Odgovarajući na zastupničko pitanje o ukidanju savjetničkih pozicija, Galijašević je istakao, da nema nijednog savjetnika.
Na dnevnom redu današnje Skupštine bili su su i Konačni Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.Oni se moraju razmatrati,i na osnovu preporuka iz Izvještaja djelovati cijeni Ibrahim Plančić iz Kluba SDA.
Kasno popodne zastupnici bi trebali razmatrati i Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti i Izvještaj Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,za prošlu godinu,Informaciju o koncesijama,Informaciju o koncesijama na vodama,te Informaciju o nevladinom sektoru za 2013. godinu.  (Š.B.)

Share