Skupština ZDK bez kvoruma

Zbog nepostojanja kvoruma juče kasno popodne prekinuta je sjednica Skupštine Zeničko dobojskog kantona.Predsjedavajuća,Draženka Subašić je konstatovala da,stoga  nema uslova za rad Skupštine.
Prije prekida usvojen je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZDK u 2014 godini, a za Izvještaj o realizaciji obaveza iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2011-2015. godine nije bilo dovoljno glasova.
Skupština je primila na znanje Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Kantona i odvozu na regionalnu deponiju „Mošćanica“ Zenica.
Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je predloženo,da se u Programu rada Vlade za 2016. godinu predvidi Informacija o realizaciji Plana upravljanja otpadom na području ZDK u periodu 2009.-2015. godine,te da Informacija za 2016. godinu bude dopunjena sa podacima o prikupljanju, deponovanju i uništavanju ili skladištenju i medicinskog otpada, te animalnog, elektroničkog i drugog otpada.  (Š.B.)

Share