Skupština usvojila Prijedlog Zakona o radu ZDK

Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Zeničko dobojskog kantona usvojen je Nacrt Zakona o osnovnoj školi i Nacrt Zakona o srednjoj školi,pri čemu su oba dokumenta upućena u javnu raspravu.Skupština je utvrdila mišljenje po Prednacrtu Zakona o štrajku Federacije BiH,te Prednacrtu Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. Nakon kraće rasprave prihvaćen je i Prijedlog Zakona o radu ZDK,po skraćenom postupku. Usvajanjem zaključka po vanredno uvrštenoj tački dnevnog reda,projektu Plava voda,prekinut je rad Skupštine,a termin nastavka,sa preostale dvije tačke bit će određen naknadno.

Radi se o Informaciji o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, sa mjerama za organizovanje i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu, (odnosi se na 2016. godinu) ,te Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju  ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2015. godina.

Share