Skupština Udruženja zeničkih penzionera

Udruženje penzionera-umirovljenika grada Zenice održalo je redovnu godišnju izvještajnu skupštinu na kojoj je još jednom ukazano na težak materijalni položaj ove populacije stanovništva.Ponovljeni su zahtjevi upućeni Federalnoj vladi ,od koje se očekuje brza reakcija.Skupština udruženja penzionera – umirovljenika grada Zenice usvojila je izvještaj o radu tokom protekle ,kao i plan rada za 2015.godinu,te izvještaje o finansijsko – materijalnom poslovanju.Zeleno svjetlo dobio je i izvještaj o radu nadzornog odbora.Predsjednik skupštine Udruženja,koje okuplja 16.500 penzionera , Muhamed Fetić ,podsjeća da je udruženje uspjelo realizovati programske ciljeve te da je budžet ,u iznosu od blizu 500.000 konvertibilnih maraka ,namjenski trošen za pružanje pomoći penzionerima sa područja grada Zenice.Međutim ,dodaje Fetić ,ta sredstva nisu ni izbliza dovoljna da materijalni status penzionera bude na nivou koji će ovoj populaciji stanovništva omogučiti dostojanstven život.U Udruženju penzionera – umirovljenika grada Zenice poručuju da ukoliko Federalna vlada u toku 2015.godine ne pristupi rješavanju zahtjeva ,slijedi organizovanje masovnih protesta.   (R.Š.)

 

penzioneri b muhamed fetic

Share