Skupština Udruženja paraplegičara

U Zenici je danas održana izborno izvještajna Skupština Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize.Između ostalog usvojeni su izvještaj o radu Udruženja u prošloj i Program aktivnosti za ovu godinu.
– Omogućiti paraplegičarima i oboljelim od dječije paralize pristup insitucijama, ustanovama i ostalim zgradama u Zenici, raditi na rješavanju njihovih socijalnih pitanja, te organizovati različite sportske igre za njih , bile su naše glavne aktivnosti u prošloj godini, na čemu ćemo raditi i tokom 2015. godine, navodi Halid Bajramović, sektretar ovog Udruženja.
Emilija Batarilo izabrana je danas za novog predsjednika Skupštine zeničkog Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, dok je na čelu novog sastava Upravnog odbora Udruženja Harun Aliefendić.  (V.J.)

Share