Skupština Sportsko ribolovnog saveza FBiH

Sportsko ribolovni savez FBiH održao je danas u Zenici Izvještajnu Skupštinu. Tokom sjednice između ostalog, razmatran je rad UO Saveza za prošlu godinu koji je ocjenjen kao uspješan s obzirom da je prije svega uspio da eliminiše nasljeđena dugovanja prema državnom savezu te su uspješno realizovana i sva takmičenja iz kalendara. Istaknuto je da na godišnjem nivou savez raspolaže sa 100 hiljada maraka prikupljenih prvenstveno od članstva i donacijama. Savez trenutno broji oko 80 članica iz deset kantona sa preko 11 hiljada aktivnih ribolovaca. Kao jedan od najizraženijih problema u radu navedena je nedovoljna komunikacija sa kantonalnim i federalnim resornim ministarstvima i inspekcijskim organima šti za posljedicu ima kako je rečeno česte pomore, uništavanje ribljeg fonda i migraciju ribe zbog izgradnje Hidroelektrana. Sve to otežava rad saveza u smislu gubitka članstva i otežanog ostvarenja finansijskog plana i zadatih aktivnosti kazao je ovom prilikom predsjednik Saveza sportskih ribolovaca Federacije Zijad Sinanović. Tokom današnje skupštine usvojeni su neki od ključnih akata za rad saveza u narednoj godini poput Plana rada te kalendara takmičenja u 2017.    (S.H.)

Share