Skupština dala podršku novom studijskom programu

Skupština Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici jednoglasno podržala pokretanje novog studijskog programa  „Obnovljivi izvori energije i kolinski aspekti“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.Skupština ZDK jednoglasno je podržala Elaborat o pokretanju studijskog programa „Obnovljivi izvori energije i okolinski aspekti“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici,Kao i Prijedlog odluke o pokretanju ovog studijskog programa. Dekan Mašinskog Fakulteta,Fuad Hadžikadunić i šef tima za izradu Elaborata, Šefket Goletić uz zadovoljstvo podrškom izvršne i zakonodavne vlasti ukazuju da su značajni benefite za širu društvenu zajednicu pokretanjem ovog studijskog programa. Prije svega,školovat će se potreban kadar,a moguć jer i nastavak korištenja sredstava Evropske unije,te razmjena profesora i studenata sa evropskim univerzitetskim centrima.Skupština je dala saglasnost na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja. Ova kantonalna ustanova radila je po statutu koji nije imao saglasnost skupštine od 2008. godine. Bez rasprave je prihvaćen Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Skupštine za prvo polugodište 2016. godine.Kasno popodne vođena je rasprava po Izvještaju o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za prošlu godinu. Trenutno stanje,prema riječima direktora Rasima Skomorca je u nekim oblastima bolje,ali su i dalje problem finansije.Uredovano je snabdijevanje lijekovima i potrošnim materijalom,kao izmirenje obaveza prema dobavljačima,ali  prihodovna strana,uprkos nešto većim sredstvima Zavoda,nije značajnije popravljena. Dr. Skomorac je kazao da je prije kraju aktivnost realizacije komercijalnog kredita.Resorni ministar,Dragoljub Brenjo ukazuje da slijedi nastavak borbe da se u Zakon o konsolidaciji uvrsti i zenička bolnica,jer su radnom verzijom akta obuhvaćeni samo klinički centri.Na dnevnom redu su bili i Izvještaji o poslovanju Zavoda za bolesti ovisnosti i Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu za 2015. godinu.   (Š.B.)

 

Share