Sjednica UO Društva socijalnih radnika ZDK

Društvo socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona danas je u Visokom održalo 6. redovnu sjednicu Upravnog odbora, na kojoj su razmatrani i jednoglasno usvojani Izvještaj o radu Društva za 2016. godinu, Izvještaj o finansijskom poslovnanju za 2016. godinu, Operativni program rada za 2017. godinu i Finansijski plan za 2017. godinu.
Osim toga, na današnjoj sjednici razgovarano je o organizaciji, održavanju i učešću na Naučnoj konferenciji „Izazovi socijalnog rada u BiH“, a u povodu Svjetskog dana socijalnog rada koji će se obilježiti 21.3.2017. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Upravni odbor usvojio je prijedlog da se radna i Svečana sjednica Društva socijalnih radnika Ze-Do kantona, a u povodu Svjetskog dana socijalnog rada održi i na području Ze-Do kantona 23.3.2017. godine u Zenici, domaćin će biti Centar za socijalni rad Zenica. Razmatrani su prijedlozi za dodjelu priznanja pojedincima i institucijama koja će biti uručene na Svečanoj sjednici u Sarajevu i Zenici.
Upravni odbor usvijio je i plan stručnih edukacije, od koji će prva biti 6.03.2017. godine na temu institucionalnog smještaja osoba sa intelektualnim poteškoćama i invaliditetom, te primjena odgojnih mjera prema maloljetnicima u FBiH.
Na sjednici se razgovaralo i o trenutnim reformskim procesima, uslovima rada i nizu drugih pitanja iz oblasti socijalne politike i socijalne zaštite. Usvojena je inicijativa da se uputi prijedlog Ministarstvu obrazovanja Ze-Do kantona koji bi tretirao pitanje zapošljavanja socijalnih radnika u obrazovnom sektoru kao bitnog faktora u prevenciji i tretmanu maloljetničkog prestupništva.
Na dnevnom redu bilo je još niz tekućih pitanja o kojima je vođena pozitivna diskusija što je rezultiralo usvajanjem zaključaka koji će doprinijetu unapređenju soocijalne politike i socijalne zaštite na području Kantona.
Sjednici Upranog odbora priključila se i Načelnica općine Visoko Amra Babić, koja je iskazala jaku empatiju prema osobama koje djeluju i rade u oblasti socijalne zaštite, te dala bezrezervnu podršku radu Udruženja i ustanovama socijalne zaštite na području općine Visoko.

 

Upravni odbor Društva socijalnih radnika Ze-Do kantona

 

 

 

 

Share