Sjednica IO Saveza penzionera

Izvršni odbor Saveza penzionera Federacije BiH na sjednici u Zenici razmatrao je radnu verziju novog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
-Imamo određene dileme koje se odnose na ovaj Zakon,prije svega bojazan da bi penzije mogle ostati neko vrijeme na istom nivou bez mogućnosti povećanja,izjavio je Mehmedalija Rapa,predsjednik Saveza.
-Tražimo da obračun za penzije za sve penzionere zavisi od radnog staža i uplaćenih doprinosa,istakao je Rapa.
Kenan Spahić,pomoćnik resornog federalnog ministra ukazuje da je predviđeno usklađivanje penzija sa rastom troškova života.
-Novi Zakon o PIO prije svega treba da donese finansijsku stabilnost FOND-a,ukazao je Spahić,dodajući da takozvani „preračun penzija“,po radnoj verziji Zakona garantuje postojećim penzionerima koji su već u sistemu,dostignuti koeficijent te dodatno opciju usklađivanja rasta sa troškovima porasta života.
Kada je u pitanju prijevremeno penzionisanje,u novom Zakonu bit će strožiji kriteriji,pri čemu je ostavljen prelazni period sa više varijanti i za žene i za muškarce,dodao je Spahić.
Novi Zakon o PIO dio je šire reforme penzionog sistema,a njegovo usvajanje moglo bi se desiti početkom 2016. godine.

(Š.B.)

 

penzioneri c penzioneri b

Share