Sjednica IO Ljekarske komore FBiH

Od početka ove godine u bijeli svijet otišlo je 225 ljekara s područja Federacije BiH. Ovaj zastrašujući podatak morao bi zabrinuti Vladu Federacije, koja ima šansu da putem dobrih rješenja u kolektivnom ugovoru za oblast zdravstva, utječe na smanjenje trenda masovnog odlaska mladog, perspektivnog kadra. Izjavio je ovo predsjednik Ljekarske komore Federacije, primarijus dr Harun Drljević, uoči danas održane sjednice njenog izvršnog odbora.Bilo je danas, između ostalog, govora i o postupcima licenciranja ljekara starijih od 75 godina. Ljekarska komora Federacije donijela je pravilnik sa postupcima kojima se ljekarima, omogućava da obavljaju zdravstvene prakse, radeći recimo u ulozi savjetnika, i mnogo poslije mirovine. Federalna ljekarska komora je svjesna da se time otvaraju mogućnosti za manipulacije, zbog čega insistira na usklađivanju pravilnika na cijelom prostoru, te uvođenje diskrecionog prava za ocjenu sposobnosti svakog od njih.Takva praksa unekoliko ublažava zastrašujuće trendove masovnih odlazaka mladih, perspektivnih ljekara, na pragu specijalizacije i profesionalne afirmacije. Samo od početka godine do sada, zdravstveni sistem u Federaciji napustilo je 225 ljekara, ne brojeći sve one koji su se na takav korak odlučili i prije nego su mogli ući u kadovske statistike. Predsjednik Ljekarske komore upozorava da bi već za pet-šest godina pojedine grane medicine mogle potpuno nestati. Takva je situacija sa anesteziolozima, patolozima i radiolozima. -Mislim da bi se zbog ovoga, ali i drugih negativnih demografskih parametara u našoj državi, morala zabrinuti prvenstveno Vlada Federacije, njen premijer i resorni ministar, – kaže Drljević, izrazivši nadu da će se o ovom problemu voditi računa tokom usaglašavanja granskog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva.    (S.S.)

Share