Sjednica IO Ljekarske komore FBiH

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federacije Bosne i Hercegovine, samo je jedan sindikalni partner u pregovorima sa Federalnom vladom oko potpisivanja kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Drugi je Sindikat doktora medicine i stomatologije, formiran u julu prošle godine, koji je nedavno potvrdio svoju reprezentativnost u socijalnom dijalogu. Zato se ne može tvrditi da je novi kolektivni ugovor na snazi sve dok ga ne podrži sindikat koji okuplja 20-ak posto uposlenih u zdrastvu Federacije, a to su ljekari, izjavio je danas predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH, primarijus doktor Harun Drljević.

Ljekarska komora Federacije i sve kantonalne komore potpuno podržavaju aktivnosti Sindikata doktora medicine i stomatologije i ukoliko pregovori između svih partvera u postupku usaglašavanja kolektivnog ugovora za oblast zdravstava ne urode plodom, svi ljekari na području Federacije stupiće u generalni štrajk, istakao je Drljević.Danas je u Zenici održana sjednica Izvršnog odbora Ljekarske komore Federacije BiH, na kojoj je primarijus doktor Dragan Stevanović, upravo zbog nesporazuma u vezi sa ovom problematikom, dao ostavku na mjesto njegovog predsjednika.       (S.S.)

Share