Sjednica IO Ljekarske komore F BiH

Ljekarska komora mora biti uključena u aktivnosti donošenja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti,ukazano je na redovnoj sjednici Izvršnog odbora federalne Komore, održane u četvrtak Zenici.Razmatrane su i aktivnosti oko donošenja Pravilnika koji bi sankcionisao slučajeve nesavjesnog liječničkog rada.

U Federaciji BiH vode se aktivnosti na donošenju novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Želimo biti aktivni sudionici u svima fazama donošenja ovog akta, ističe dr. Harun Drljević,predsjednik federalne Ljekarske komore.

Drugi bitan dokument u fokusu pažnje rukovodstva Ljekarske komore je Pravilnik koji bi regulisao pitanje sancionisanja ljekara u slučajevima nesavjesnog rada. Ako imamo stimulativni,onda moramo uvesti i sankcione mjere,kaže dr. Drljević.

Našeg sagovornika pitali smo i za stav Komore oko Zakona o konsolidaciji dugova zdravstvenih ustanova,koji se odnosi na kliničke centre. Federalni nivo,kako kaže dr. Drljević, mora uzeti u obzir i zeničku bolnicu,koja je kreditnim sredstvima izmirila dug. Kredit niko ne može oprostiti,ali se on može kompenzirati,slično kako se to radi sa drugim kliničkim centrima,smatra dr. Drljević.      (Š.B.)

 

Share