Sjednica GV o Čeliku,u opciji i dirigovani stečaj

Nogometni klub „Čelik“ na današnjoj hitnoj sjednici Gradskog vijeća nije dobio traženu garancije za reprogram višemilionskog milionskog duga prema Poreznoj upravi. Rečeno je da će konačna odluka o tome biti donesena do 13. maja, ali sportski klubovi su konačno dobili kriterije za raspodjelu budžetskih sredstava u ovoj godini…

Dugo tražena od mnogih u ovom gradu, danas je i održana hitna tematska sjednica Gradskog vijeća, posvećena stanju u klubu sa Bilinog polja. Sa dugom između 12 i 14 miliona maraka ovaj sinonim grada je najzaduženiji klub u Federaciji BiH, uz more drugih problema bori se za opstanak u elitnom društvu. Prihvaćen je novi statut, ali reprogram duga nije pa je, u izostanku kompletnog upravnog odbora, generalni sekretar kluba Tarik Ajanović, inače iz NGG-a, zatražio da Grad stane kao garant Klubu u reprogramu, jer bi to bi značilo spas i pomoć da Čelik stane na noge .

Od Grada, Uprava Čelika je očekivala 600 hiljada mraka godišnje za reprogram, sa još niz drugih mjera, poput reprograma ili otpisa duga javnim preduzećima. Na raspolaganje im je stavljeno 250 hiljada, što je 40 posto raspoloživih sredstava za sport. U objašnjenju gradonačelnik Kasumović je, između ostalog, kazao kako bi i uz tu podršku ostalo mnogo nejasnoća i otvorenih pitanja te kao drugu moguću opciju predložio dirigovani stečaj.

Tokom rasprave vijećnici su uglavnom ponovili ranije saopštene stavove i lična razmišljanja, a nakon pauze usvojen je zaključak od 9 tačaka. Među njima su da grad u kontinuitetu pruža podršku Čeliku, da je ovakvo stanje posljedica nedovoljno kvalitetnog i stručnog kadra, da treba utvrditi odgovornost, da se podržava reprogram duga, da javna preduzeća sagledaju mogućnost otpisa ili reprograma svojih potraživanaj od Čelika …

U nastavku sjednice vijećnici, predstavnici sportskih klubova i gradske uprave razmatrali su stanje sporta uopšte u gradu i nove kriterije raspodjele 550 hiljada maraka u ovogodišnjeg gradskom budžetu za ukupno 55 klubova u 18 sportskih grana. Dajući osnovne napomene Zijad Softić je u ime desetočlane Komisije za sport kazao kako je ovo novina u radu i dobra osnova za formiranje dugoročne vizije sporta. Predstavnici klubova uglavnom su ukazivali na dosadašnju lošu praksu po kojoj su četiri kluba dobivala 90 posto sredstava, a ostatak dijelili ostali klubvi pa su pozdravili ovaj potez vlasti kojim se, prema riječima Sanjina Aldobašića stvari postavljaju na svoje mjesto.  (S.G.)

 

Share