Sjednica Gradskog vijeća: o kladionicama, grijanju, putevima…

Prva od dvije najavljene junske sjednice Gradskog vijeća Zenice održana je jučer. Grijanje, ulaganja u vodnu i putnu infrastruktura te izvještaji o radu BNP-a, Opće bibliteke i Gradskog muzeja su neke od razmatranih tema.

Iako nenajavljeno, sjednica je opet počela pričom o kladionicama. Kantonalni premijer, Miralem Galijašević, odgovorio je Vijeću, tačnije gradonačelniku kako je odluku o dodatnom oporezivanju priređivača igara na sreću na ocjenu ustavnosti uputio redovnom porcedurom i da ništa nije sporno. Međutim, gradonačelnik ostaje pri tvrdnji kako je to bilo po hitnoj procedutri i apsolutno nepotrebno, da se gradu uskraćuju 4 miliona maraka godišnje od kladionica i da iz odgovora nije čuo ni jedan argumet. Jedini izlaz je, kaže, da premijer povuče svoju odluku ili će on blokirati Rudnik, Željezaru i Bolnicu, čiji je vlasnik kantonalna ili federalna vlada, kojim upravlja SDA.

Duža rasprava uslijedila je o grijanju, na bazi informacije o realizaciji prošle sezone, u kojoj je grijanje u plusu oko 900 hiljada maraka i koju je obilježilo 17 i po dana negrijanja. Informacija nije imala dovoljan broj glasova da se usvoji ili odbije, ali fokus je na dva usvojena zaključka: da se naredna sezona grijanja produži za mjesec dana i da se korisnici ove usluge obeštete za 15 dana smrzavanja i dodatnih troškova.

Sva ova priča usko je vezana za traženje boljeg rješenja grijanja u Zenici, a gradonačelnik je ponovio stav da je jedino rješenje zajednička frma sa ArcelorMittalom, što je rješenje za narednih 15-ak godina, o čemu će i ugovor biti gotov u ponedjeljak, ali ostaje problem nedostatka pet miliona maraka kao osnivački ulog Grada. Međunarodne procedure su složene i dugotrajne pa je najbolje tražiti novac u domaćim fondovima, a opet je gradonačelnik prozvao zeničke predstavnike u višim niovima vlasti, a posebno SDA…

Od ostalog, duža rasprava vođena je o Izvještaju o izgradnji, uređenju i održavanju gradskih ulica i putne mreže, a posebno o Planu ulaganja u oblast putne infrastrukture u ovoj godini. Potrebe na terenu su velike, a sredstava premalo, a osnovne zamjerke su bile na kriterije za odabir prioriteta. Bilo je različitih prijedloga o ovom dokumentu koji je usvojen tek iz drugog pokušaja, jer su na prvom glasanju suzdržani bili u SAD, ASDA i Snazi centra.   

Usvojeni su i Izvještaj o realizaciji kapitalnih ulaganja u vodoprivredu u prošloj, te Program utroška sredstava u ovoj godini, kao i Izvještaji o prošlogodišnjem radu BNP-a, Opće biblioteke i Gradskog muzeja. Dodajmo da su do naredne sjednice odgođene tačke o Komgrad Ze-u i NK Čeliku, koje su nakandno bile uvrštene na dnevni red ove sjednice. (S.G.)

Share