Sindikati ZDK upoznati o budžetu

Premijer Zeničko dobojskog kantona, Miralem Galijašević upoznao je danas predstavnike kantonalnih granskih sindikata,osnovnogodgoja i obrazovanja,srednjeg i visokog obrazovanja,te organa uprave, sa projekcijama Nacrta budeta za 2016. godinu.
Osnovna karakteristika budžeta za iduću godinu je da će plate i naknade ostati na istom nivou,a ono što možemo obećati je njihova redovnost u isplati,izjavio je premijer Galijašević.
Predsjednik kantonalnog odbora Sindikata, Mirnes Isaković izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je sa Vladom uspostavljen aktivan socijalni dijalog.
Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja,Selvedin Šatorović najavio je za iduću godinu pregovore o kolektivnom ugovoru,proisteklom iz novog Zakona o radu.  (Š.B.)

Share