Sindikat Željezare najavio protest u Sarajevu

Odbor Sindikata Željezare Zenica donio je odluku o održavanju javnog okupljanja-protestnog skupa ispred sjedišta federalne vlade u Sarajevu,17. novembra tekuće godine.Cilj ovog poteza je skretanje pažnje i javnog iskazivanja nezadovoljstva radnika Željezare Zenica zbog teškog radno-pravnog i materijalnog statusa,odnosno spore dinamike realizacije zaključaka Vlade Federacije BiH sa sjednice od 20. oktobra,koja je 100 postotni vlasnik kapitala.Sindikat kao organizator protesta zahtijeva redovnu isplatu plata,redovnu uplatu doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i uvezivanje radnog staža,te da federalna vlada bude garant realizacije zaključaka sa sjednice od 20. oktobra.    (Š.B.)

Share