Sindikat protiv izmjena Zakona o radu

Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata Zeničko- dobojskog kantona na današnjoj proširenoj sjednici, koja je više ličila na dostojanstven skup sindikalaca i radnika, jer je Gradska sala bila premala da primi sve prisutne, jasno rekao Ne novom Zakonu o radu kojeg su aktulane federalne vlasti i poslodavci pripremili i spremni usvojiti, uz priču kako je to zahtjev i MMF-a. Novim Zakonom se umanjuju radnička prava, ukidaju kolektivni ugovori, ukida rad na neodređeno vrijeme … Zato ovaj skup, prema riječima Mirnesa Isakovića, ima i karakter mobilizacije. U svom protivljenju Sindikat je formirao komisiju eksperata i pregovarački tim, utvrdio minimum zahtjeva prema vlastima i već donio odluku o referendumu i stalnim protestima ako se predloženi zakon uputi u parlamentarnu proceduru. O ovome će danas u Sarajevu razgovarati delegacija Saveza samostalnih sindikata BiH sa federalnim premijerom i ministrima, ali se neće odstupiti ni pedlja od onoga što je sadržano u Proglasu, pročitanom danas u Zenici.  (S.G.)

 

sindikat c sindikat b

Share