Sindikat o stanju radničkih prava

Radnička prava na prostoru ZDK nažalost smanjuju se zbog određenih propisa donesenih na nivou Federacije BiH, jer se sva zakonska rješenja koja utvrdi federalna Vlada direktno tiču prava radnika i na ovom kantonu, navodi Selvedin Šatorović, potpredsjednik Saveza samosatnih sindikata BiH, dajući povodom Međunarodnog praznika rada, ocjenu sadašnjeg stanja u oblasti poštivanja prava radnika na ovom prostoru.

– Po našim procjenama u Sindikatu, primjena Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima znači oko 20 do 30 miliona KM manje u budžetu ZDK, odnosno u budžetima gradova i općina sa područja ovog kantona, zbog čega ćemo od Vlade ZDK u narednom periodu zatražiti održavanje tematske sjednice posvećene ovim pitanjima, ističe potpredsjenik Saveza samosatnih sindikata BiH.    (V.J.)

Share