Sindikat metalaca ZDK o problemima radnika Željezare Zenica

Sindikat metalaca ZDK predložio je da Glavni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH kao posebnu tačku dnevnog reda današnje sjednice u Sarajevu razmotri i usvoji posebne zaključke koji se direktno odnose na firme iz metalskog sektora koje se nalaze u vrlo teškoj situaciji, poput zeničke Željezare, Metalnog, kakanjskog Rudstroja, TRD Vareš i Cimosa. Ova problematika je razmatrana i na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Ze-do kantona pa se od krovne organizacije sindikata, između ostalog, traži da od Federalne vlade zatraži hitno upućivanje u dalju proceduru i konačno donošenje Zakona o uvezivanju radnog staža, koji će ovo pravo omogućiti svim radnicima, neovisno od strukture kapitala njihovog poslodavca. Također se traži da se Federalna vlada posveti rješavanju problema u zeničkoj Željezari, da se hitno osiguraju sredstva za uvezivanje staža radnicima firmi u stečaju koji su stekli uslove za penziju, a ostalima da se, bez izuzetka i bez odlaganja osigura pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, navodi se u saopćenju kantonalnog Sindikata metalaca, uz podsjećanje 7. oktobar obilježava kao Svjetski dan dostojanstvenog rada.

Share