Sindikat ArcelorMittal Zenica najavio protest

Sindikat ArcelorMittal Zenica donio je odluku o održavanju protestnog skupa radnika ove kompanije u četvrtak,15. decembra,u terminu od 15 do 16 sati ispred direkcije kompanije,saopćeno je na današnjoj pres konferenciji. Prema riječima predsjednika Sindikata, Zuhdije Kapetanovića,razlog protesta je javno iskazivanje nezadovoljstva zbog odluke Uprave kompanije o privremenom prekidu rada,takozvanog čekanja posla za decembra tekuće godine,te zbog,kako ističu u Sindikatu, opstrukcije Uprave da pristupi usklađivanju kolektivnog ugovora sa Zakonom o radu. Pregovarački proces sa Upravom oko kolektivnog ugovora do sada nije donio nikakve rezultate,kazao je Kapetanović.Stoga Sindikat zahtijeva povlačenja odluke o privremenom prekidu rada i zaključenje pojedinačnog kolektivnog ugovora i Aneksa ugovora u smislu usklađivanja sa Zakonom o radu,ukazano je na pres konferenciji. U ovoj kompaniji već odavno imamo manjka ljudi,Uprava angažuje eksterne izvođače,a radnici Mittal-a se primoravaju raditi na više radnih mjesta,izjavio je Ešef Hadžić,zamjenik predsjednika Sindikata. Proizvodnja i plasman robe u ovoj godini su bolji nego godina dana ranije i sigurno ne mogu biti razlog za odluku Uprave o privremenom prekidu rada za decembar,kazao je Hadžić,dodajući da nije moguće predvidjeti koji broj radnika bi njome mogao biti obuhvaćen. U Odluci Uprave o privremenom prekidu rada,koju je potpisao generalni direktor,Nair Biju, se navodi, da se donosi zbog “pada proizvodnje i smanjenja obima posla”.      (Š.B.)

 

Share