Sindikalni skup o reformama iz ugla sindikata

U Zenici je danas priređen sindikalni skup na temu „Aktuelne reforme iz ugla sindikata-pravednija rješenja ili produbljenje društvenog jaza“.

Pored Sindikata BiH,organizator skupa bila je i njemačka organizacija Fridrih Ebert Štiftung.

Razmatrana je tematika koja se odnosi na aktivnosti na donošenju Zakona o doprinosima i Zakonu o porezu na dohodak,reformu penzionog sistema,te problematika radničkog siromaštva i socijalne nejednakosti u BiH.

Share