Sindikalna radionica o sigurnosti i zdravlju

U Zenici se održava trodnevna radionica „Radničko predstavljanje kroz sigurnost i zdravlje“ koju organizuje Regionalni sindikalni savjet „Solidarnost“ u saradnji sa Evropskom konferencijom sindikata. Riječ je o redovnoj aktivnosti sindikalne organizacije  koja u sklopu projketa „Na putu ka Evropskoj uniji“okuplja sindikalne centre iz nekadašnjih republika bive Jugoslavije, od Slovenije do Makedonije. – Savez samostalnih sindikata BiH kao ravnopravan član Regionalnog sindikalnog savjeta je domaćin ove radionice koja je okupila  20-ak sindikalnih lidera koji su prije svega govorili o zdravlju i sigurnosti na radu. Smatram da je neophodno koristiti sva iskustva, prije svega zemalja EU sa ovih prostora u smislu poboljšanja zaštiote na radu, s obziorm da mi u Federaciji BiH još imamo problem sa donošenjem tog zakona, iako je usaglašen sa sahtjvima poslodavaca i sindikata, a na koji je Vlada FBiH stavuila veto iz samo njima poznatih razloga- pojasnio je Selvedin Šatorović, potpredsjednika SSS BiH.  (S.G.)

 

sindikalisti c sindikalisti b

 

 

Share