Sezona zimskog održavanja puteva

Od nedjelje,15. novembra počinje sezona zimskog održavanja puteva a danas je održan prvi sastanak Štaba zimske službe na kojem su podjeljene i definisane obaveze zaduženih za realizaciju Programa rada koji je pripremilo Javno preduzeće za prostorno planiranje. Putna mreža na području Grada Zenica koja će biti održavana dužine je oko 500 kilometara, od čega je 287 kilometara lokalnih i nekategorisanih puteva za koje je zaduženo Privredno društvo Komgrad Ze, dok će oko 130 kilometara gradskih i prigradskih saobraćajnica i 50 kilometara pješačkih staza održavati ALBA. Iz ovih preduzeća ističu da su spremni za predstojeću sezonu, a posao održavanja trebao bi biti olakšan s obzirom da je po prvi puta i urađena karta sa ucrtanim svim putnim pravcima uz egzaktne pokazatelje dužine i podloge puta. Za zimsko održavanje u ovoj sezoni obezbjeđeno je 780 hiljada maraka s tim da će kada nema padavina izvođačima biti obračunavano 25 posto ugovorene vrijednosti.   (S.H.)

 

alba kamion

Share