Seminar o sigurnosti hrane

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu zeničkog Instituta za zdravlje i sigurnost hrane priredila je danas seminar „Sigurnost hrane- procjena rizika“ , a u povodu 16. oktobra- Međunarodnog dana hrane koji se ove godine u svijetu obilježava pod motom „ Klima se mijenja, moraju se mijenjati hrana i poljoprivreda“. 16. oktobra davne 1945. godine 42 zemlje su osnovanle međunarodnu agenciju za hranu FAO, što je označeno kao važan korak u vječitoj borbi čovjeka protiv gladi i neuhranjenosti. Do danas ta borba ne gubi na značaju, uprkos naučno- tehničkom napretku i razvoju, a na ovaj dan u godini se najglasnije ukazuje na aktualne pobleme u ovoj oblasti, što je slučaj i sa našom zemljom, ističe prof. dr. Smajil Durmišević.Klimatske promjene i kod nas su sve češće i duže, najčešće u vidu poplava i suša, a najdirektnije ugrožavaju ogromni egzstencijalni faktor- hranu i ugrožavaju osnovno ljudsko pravo- pravo na ishranu. Zato se na ovaj dan svim subjektima društva u svakoj zemlji šalju poruke i upozorenja, a preko UN-a i drugih agencija nastoji ublažiti ovaj problem, što u osnovi znači pripremiti resurse za proizvodnju hrane, prilagoditi je novim uslovima, a proizvedenu hranu što racionalnije koristiti i adekvatnom politikom obezbjediti dostupnost kvalitetne hrane svima, naročito najsiromašnjim slojevima društva,kaže Durmišević.   (S.G.)

 

seminar-b seminar-c seminar-d seminar-e

Share