Seminar o divljim deponijama

Procjenjuje se da je širom Bosne i Hercegovine rasuto oko tri hiljade nesanitarnih deponija, samo na prostoru Grada Zenica, oko tristo. Rezultat su pretjeranog trošenja prirodnih resursa, čime se ugrožava prirodni balans među eko-sistemima, neogovornog odnosa prema okruženju i nesistemskog pristupa rješavanju ovog zdravstvenog, ekološkog i ekonomskog problema, procijenila je stručna javnost Zenice tokom danas održanog seminara o divljim deponijama, kako u naslovu stoji, objektima kojih se trebamo stidjeti i bojati, koji je uz Međunarodni dan zaštite okoliša, priredio Zavod za javno zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona.Predavači na ovom stručnom skupu, koji je okupio predstavnike ministarstava okoliša, privrede i zdravstva, djelatnike higijensko-epidemioloških službi, inspektore i nevladine organizacije, bili su prof. dr Smajil Durmišević, načelnik Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju u ovom zavodu, prof. dr Šefket Goletić, šef Katedre Ekološkog inženjerstva na Mašinskom fakultetu u Zenici i Emir Zukić, direktor Regionalne deponije ‘Mošćanica’.   (S.S.)

 

deponija ilustr

Share