SDP ZDK: Galijaševićeva Vlada dvije godine blokirala projekat “Plava voda”

Kantonalni odbor Socijal-demokratske partije u Zenici u današnjem saopštenju ističe da su preduslovi za realizaciju projekta Plava voda stvoreni još prije dolaska aktuelne Vlade Zeniučko-dobojskog kantona, te da je neshvatljivo da se  sa početkom realizacije trebalo čekati duže od dvije godine.  

Početkom 2015. godine Koordinacija u čijem sastavu je bilo pet načelnika iz Zenice, Viteza, Busovače, Travnika i Novog Travnika, dva premijera Zeničko-dobojskog i Srednje-bosanskog kantona, premijer Federacije BiH, direktor Fonda za okoliš, predstavnici EBRD-a i Svjetske banke su još tada završili kompletan posao oko konstrukcije finansiranja projekta Plava voda.

To je podrazumijevalo obezbjeđenje kreditnih sredstava EBRD-a i Svjetske banke u iznosu od 42 miliona KM, definisanu pripadajuću količinu vode i finansijske obaveze za svaku opštinu i učešće Federalnog fonda za okoliš u iznosu od 11 miliona KM u ovom projektu.

Vlada Federacija proglasila je posebni interes za ovaj projekat i preko Federalnog fonda za okoliš obezbjedila 25 % sredstava za njegovu realizaciju.

Vladi ZDK, na čelu sa premijerom Galijaševićem, tokom 2015. godine, ostalo je samo da stavi potpis na dostavljeni tekst  Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja i davanju garancije za realizaciju projekta. Nije nam jasno zašto je  Vladi ZDK i pored insistiranja predsjednika Kluba zastupnika SDP BiH u dva navrata da se deblokira ovaj projekat kroz izmjene teksta Odluke trebalo dvije godine da utvrdi prijedlog Odluke i proslijedi je u skupštinsku proceduru, saopšteno je iz Kantonalnog odbora SDP-a, dodajući da je ova Vlada u više navrata mijenjala predloženi tekst Odluke, koji je prije dvije godine dostavljen od strane JP „Regionalni vodovod“ pa i u zadnjem prijedlogu koji je morala  amandmanski vratiti na izvorni tekst, mada su znali da samo takav obezbjeđuje  nastavak realizacije ovog projekta. Sada je svima jasno da je Vlada ZDK na čelu  sa Premijerom Galijaševićem građane koji  su željno očekivali realizaciju ovog Projekta dvije godine držala u neizvjesnosti, samtraju u SDP-u.

 

 

Share