Premijer Galijašević sa predstavnicima Sindikata

Premijer ZDK Miralem Galijašević danas je razgovarao sa predstavnicima Saveza samostalnog sindikata. Dominirale su teme o budžetu, tužbama i usklađivanje platnih razreda pa je, između ostalog, prema riječima Đevada Hadžića, predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja bitno da sve ostaje u skladu jedinstvene politike plaća kantonalne vlade prema svim korisnicima budžeta.
– Dogovorili smo da plaće i naknade budu prioriteti, plate da se isplaćuju zadnjeg radnog dana za prethodni mjesec a topli obrok i ostale naknade 10-tog u mjesecu. Ostalo je da sporazum iz maja prošle godine bude implementiran, ostalo je da se dogovori još formu retroaktivne primjene za prva tri mjeseca, ukazao je Selvedin Šatorović,predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja.  (S.S.)

Share