SDA-Reevidencija članstva

Stranka demokratske akcije u periodu od 21. 09. 2015. godine do 5. 11. 2015. godine provodi reevidenciju članova SDA Zenica.Cilj reevidencije je ažuriranje podataka o članovima SDA Zenica i usklađivanje podataka sa unaprijeđenim softverskim rješenjem nove digitalizirane baze podataka članova SDA Zenica.
Pozivamo sve članove SDA Zenica da se uključe u ovaj projekat i da se u periodu od 21. 09. 2015. godine do 5. 11. 2015. godine jave svom mjesnom odboru, te pruže potrebnu podršku našim aktivistima koji će ih kontaktirati.Za dodatne informacije i sve nejasnoće možete se obratiti na broj: 032 201 400.  (sda zenica)

Share