Save the Children u projektu uključivanja Roma u redovno obrazovanje

Međunarodna organizacija Save the Children u okviru projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djecu Roma“ organizuje edukacije za roditelje o značaju pohađanja nastave za ranjive kategorije stanovništva. U ovom ciklusu radionice se na prostoru Grada Zenice organizuju od februara ove godine i to u školama Musa Ćazim Ćatić, Edhem Mulabdić i Mak Dizdar, gdje djeca romske populacije pohađajau nastavu, a danas je održana završna, 16. radionica u školi „Musa Ćazim Ćatić“.

-Ovaj projekat na prostoru ZDK u saradnji sa resornim Ministarstvom ZDK, osim u Zenici, u ovoj školskoj godini realizujemo i u općinama Zavidovići i Visoko, ali i na prostoru još 4 kantona, gdje smo sveukpno obuhvatili  936 roditelja, navodi Sanela Kulović, koordinator projekta „Dostupno i kvalitetno obrazovanje za djecu Roma“. (V.J.)

 

Share