Šatoroviću novi mandat na čelu Sindikata obrazovanja ZDK

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH – Kantonalni odbor SOOIO Zeničkodobojskog kantona održao je danas, 27. aprila/travnja 2017. godine redovnu Izvještajnoizbornu Skupštinu koju čine predstavnici sindikalnih podružnica Kantonalnog odbora SSOOIO Zeničko-dobojskog kantona svih osnovnih škola sa područja Ze-Do kantona.

Na Skupštini je razmatran i usvojen Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Kantonalnog odbora SSOOIO Zeničko-dobojskog kantona za prethodne četiri godine, te Okvirni program rada Kantonalne organizacije Sindikata za mandatni period 2017-2021. godine.Također, izabran je i novi saziv Kantonalnog odbora SSOOIO Zeničko-dobojskog kantona od 13 članova, a za predsjednika Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH – Kantonalni odbor SOOIO Zeničko-dobojskog kantona jednoglasno je izabran Selvedin Šatorović, koji je tu dužnost obavljao i u proteklom periodu.Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBIH – Kantonalni odbor SOOIO Zeničkodobojskog kantona poručuje da je otvoren za svaki vid socijalnog dijaloga u cilju poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja prosvjetnih radnika ZDK-a, te da će se i u narednom periodu boriti da prava svakog člana Sindikata budu u potpunosti zaštićena.

 

SSOOIO FBIH – Kantonalni odbor SOOIO Zeničko-dobojskog kantona

foto:bhrt.ba

Share