Sastanak UO Saveza udruženja poslodavaca

U Doboj Jugu je održan peti sastanak Upravnog odbora Saveza udruženja poslodavaca ZDK, na kojem je kao jedan od prioriteta u svom radu definisana dalja saradnja sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona na formiranju Ekonomsko – socijalnog vijeća u našem Kantonu, navodi se u saopštenju Saveza. Sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona neophodno je izraditi i buduću strategiju borbe protiv „rada na crno“ kao jednog od gorućih problema sa kojim se susreću privrednici. Upravni odbor Saveza udruženja poslodavaca ZDK donio je odluku da se pristupi organizaciji Okruglog stola na temu „Izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBIH“. Učešće će uzeti i predstavnici Vlade ZDK i poslanici u Skupštini ZDK.  (S.H.)

 

foto:arhiva

Share