Sastanak Tima za izradu Budžeta za građane

U utorak, 14.03.2017.godine održan je prvi sastanak Tima za izradu dokumenta “Budžet za građane” Grada Zenica za 2017.godinu.

Tema sastanka je bila usmjerena na pripremu i dalje aktivnosti potrebne za izradu BzaG.Budžet za građane je dokument koji otvoreno i jednostavno prikazuje načine prikupljanja i raspodjele sredstava gradskog budžeta.Koordinatorica Tima Dževdana Brajić je upoznala prisutne sa ranijim iskustvom u izradi ovog dokumenta i interakcijom koja je ostvarena sa predstavnicima mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i privrednih subjekata.U cilju obezbjeđivanja aktivnog učešća u iznošenju mišljenja i prijedloga vezanih za izradu ovog dokumenta građanima je dostupan anketni upitnik koji mogu ispuniti elektronskim putem a utvrđeni rezultati bit će uzeti u obzir prilikom njegove izrade.      (zenica.ba)

Share