Sastanak socijalnih radnika

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH u Zenici je počeo godišnji sastanak socijalnih radnika i stručnih saradnika iz oblasti socijalne zaštite sa područja F BiH.Sastanak traje dva dana ,a ovom prilikom razgovaraće se o trenutnoj situaciji sistema socijalne zaštite ,načinima kako ga unaprijediti,najavljenim reformama,te saradnji udruženja socijalnih radnika sa lokalnim vlastima.
Cilj sistema socijalne zaštite je da doprinese društvenoj stabilnosti države , tako što će se najugroženijim dijelovima društva osigurati pristup neophodnoj pomoći.U vrijeme ekonomske krize ovo postaje ključno pitanje jer sa velikim brojem nezaposlenih raste broj osoba kojima je potrebna socijalna pomoć.
Predstavnici Saveza i Misije OSCE-a,Mirnes Telalović,Indira Mehičić-Ćejvan i Mladen Stojičić,smatraju da se upravo iz tih razloga mora što hitnije pristupiti reformi sistema socijalne zaštite.
Bosna i Hercegovina procentualno je među zemljama sa najvećim izdvajanjem iz budžeta za socijalna davanja.Najveći broj korisnika su statusnog karaktera, odnosno dobijaju naknade po osnovu stečenog statusa,a ne na osnovu stvarnih potreba.
Cilj godišnjeg sastanka sacijalnih radnika iz FBiH ,koji se održava u organizaciji Misije OSCE-a u BiH,je razmjena iskustava i dobrih praksi o pitanjima sa kojima se radnici svakodnevno susreću,a ovom prilikom razgovaraće se o trenutnoj situaciji sistema socijalne zaštite,načinima kako ga unaprijediti i implementaciji najavljenih reformi.  (R.Š)

 

socijala plakat

Share