Sastanak oko osiguranja utakmice BiH-Izrael

U sklopu aktivnosti koje se poduzimaju na obezbjeđenju međunarodne kvalifikacione utakmice između nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Izraela, dana 12.06.2015. godine, na stadionu Bilino polje u Zenici, danas je u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Semir Šut sa saradnicima i članovima Štaba za koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti na obezbjeđenju naznačene utakmice održao sastanak sa predstavnicima Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i predstavnicima zaštitarskih agencija koje će biti angažovane na obezbjeđenju iste.
Tema sastanka je bila presjek stanja i poduzetih mjera u pogledu obezbjeđenja ove značajne međunarodne nogometne utakmice, kao i postupanja po usvojenom Planu obezbjeđenja, a sve sa ciljem finalizacije i utvrđivanja pojedinačnih zadataka svih nosilaca aktivnosti, rasporeda snaga i pozicija, kao i utvrđivanja dinamike i redoslijeda poduzimanja naloženih zadataka. Na održanom sastanku su u tom kontekstu precizirani svi detalji obezbjeđenja, te konkretizovane upute kada je u pitanju kontrola i pregled navijača radi sprečavanja unošenja na stadion nedozvoljenih predmeta. Takođe su utvrđeni prilazni pravci stadionu, te utvrđene pozicije i prostori koji će biti pod stalnim video nadzorom.
U završnom dijelu sastanka komesar Šut je naglasio da obezbjeđenje ovako značajne međunarodne utakmice zahtijeva maksimalnu ozbiljnost i profesionalizam, ne samo policijskih službenika, nego i pripadnika drugih agencija i službi koje će na dan održavanja utakmice biti na stadionu i djelovati u okviru svojih nadležnosti. Posebno je naglašena obaveza dosljedne primjene Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, kao i Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o zaštitarskim agencijama Zeničko-dobojskog kantona.(mup zdk)

Share