Sastanak o sanaciji Atletskog stadiona

U sjedištu Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata održan je sastanak s ciljem sagledavanja stanja i plana sanacije štete na atletskom stadionu Kamberovića polje u Zenici. Šteta je prouzrokovana nedjeljnim nevremenom i ledom koji je zahvatio Zenicu. Direktor Feđa Jovanović, projektant Zvjezdan Turkić, Mirsad Heleg i Lejla Brljevac ispred javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada nastojali su objektivno sagledati situaciju i napraviti plan prioritetnih aktivnosti na sanaciji. Dogovoreno je da se u što kraćem periodu uradi idejno rješenje sanacije krova, a nakon toga i unutrašnjosti stadiona.
– Prema mišljenju gospođe Brljevac led je oštetio krov u toj mjeri da se on mora kompletan mijenjati. Nakon toga mora se početi sa sanacijom unutrašnjih dijelova stadiona koji su uništeni ulaskom vode kroz polomljene dijelove krova –kaže direktor Jovanović.
Potrebna sredstva za sanaciju vjerovatno neće biti značajno velika i ako se svi nivoi vlasti udruže stadion bi se vrlo brzo mogao sanirati. – Ja se nadam da će aktivnosti na sanaciji početi vrlo brzo, ali kako god sanacija se mora završiti najkasnije do jeseni i novih kiša, jer ako se to ne uradi stadion bi u potpunosti mogao biti uništen – zaključio je Jovanović.Nadamo se da podrška sanaciji doma naših Olimpijaca neće izostati sa kantonalnog, federalnog pa i državnog nivoa.           (JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata)

Share