Sastanak o Programu mjera štednje

Premijer Zeničko dobojskog kantona Miralem Galijašević sa nadležnim ministrima,(za privredu,za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo,za rad,socijalnu politiku i izbjeglice, te za zdravstvo,održao je danas sastanak sa predsjednicima Upravnih,odnosno Nadzornih odbora preduzeća u državnoj svojini,javnih preduzeća i javnih ustanova.
Na ovom sastanku razmatrana je realizacija Programa mjera štednje.
Program mjera štednje između ostalog,uključuje smanjenje plata direktorima javnih preduzeća i ustanova za koje je nadležna kantonalna vlada,te smanjenje ili korigovanje drugih naknada,kao i materijalnih troškova.
U slučajevima gdje su plate imale 6 puta veći iznos od kantonalnog prosjeka bit će srezane na 3 prosječne plate.
Aktivnost Vlade naišla je na razumijevanje,kazao je u izjavi za medije premijer Miralem Galijašević,istakavši da je osnovni cilj vraćanje povjerenja građana u institucije sistema.
-Od ukupno 13 preduzeća i ustanova,za koje je nadležna Vlada,od njih 10 smo dobili pismeni odgovor da su spremni na poduzimanje konkretnih aktivnosti oko Programa mjera štednje,kazao je Galijašević.
Nakon uvođenja mjera štednje na kantonalnom nivou,bit će upućen i dopis prema općinama kako bi se i na ovom nivou poduzele odgovarajući koraci.  (Š.B.)

Share